Overname

Hier de kwesties opsommen die de wereld al maanden op de proef stellen, zou beledigend zijn voor uw intelligentie. Bovendien, u wordt er elke dag mee doodgegooid in alle talkshows en in de rest van de media. De wereld hapt naar adem. Daarbij verbleekt elk nieuwtje op brancheniveau, al hebben de noden van de gesloten boekhandels economische, maatschappelijke en culturele relevantie. Dat er ondertussen in de uitgeverswereld een belangrijke overname plaatsvond… Ik begrijp volledig dat dit de voorpagina’s niet haalde. Maar even inzoomend op ons wereldje: dit is toch wel een verschuiving hoor, in de machtsverhoudingen binnen de Nederlandse uitgeverij. Omdat het persbericht niet door u allen gelezen kon worden, en noodgedwongen wemelde van de bedrijfsnamen, volgt hier een uitleg (want u leest deze woorden omdat u geïnteresseerd bent in onze uitgeverij en/of onze auteurs).

Podium was onafhankelijk vanaf de oprichting in 1997 tot 2019, toen wij versterking zochten en ons aansloten bij het uitgeversgroepje van Novamedia, dat ooit Nieuw Amsterdam begon, en er later Wereldbibliotheek en Fontaine bij kocht. Novamedia is groot geworden door de Nationale Postcode Loterij (met wat daar zoal omheen groeide, ook internationaal) en wil zich daar voortaan geheel op richten. De Vlaamse groep Lannoo daarentegen wil juist aan positie winnen in de boekenwereld (in Nederland en België). Dat leidde tot snelle overeenstemming, en overname van de vier uitgeverijen door Lannoo (waartoe uitgeverijen behoren als Meulenhoff/Boekerij, Unieboek en Het Spectrum).

Voor de uitgeverijen afzonderlijk verandert er niet meteen zoveel, zoals Podium er in sinds 2019 na de overname door Novamedia, ook niet anders uit ging zien: we spannen ons nog steeds dagelijks vol vuur in voor de schrijvers die ons hun boeken toevertrouwen. En daarbij maken we eigen keuzes, in acquisitie, redactie, vormgeving, publiciteit, et cetera, zoals onze zusters (Fontaine, Nieuw Amsterdam, Wereldbibliotheek) dat ook deden en zullen blijven doen. Dat de nieuwe eigenaar door de jaren bewezen heeft juist dát centraal te stellen (het primaat van schrijvers en hun uitgeverijen), stelt niet alleen gerust, maar stemt ook vrolijk. Jammer dus, dat we er niet met velen, ook de bevriende vakgenoten werkzaam voor de nieuwe eigenaar, een paar glazen op kunnen drinken! Maar akkoord, dát is nou echt een luxeprobleem.