Een uitgeefster uit een concern (niet gaan raden want daar zijn er heel veel van) vertelde me, dat ze soms twijfelt aan het werken binnen zo’n groter geheel, maar ook blij is dat haar grote baas allerlei bestuurszaken

Ondertussen heeft elk hipster-café in Amsterdam, van de Ysbreeker tot Starbucks, een wand met boeken. Omgekeerd, dus met blanco boekblok naar de mens toe in plaats van de rug. Een groot woontijdschrift versterkt deze trend, met advies je