Nieuwe roman Renate Dorrestein verschijnt medio september

Na haar zeer succesvolle zomerse roman Zeven soorten honger (2016) verschijnt op de drempel naar de herfst een nieuwe, onheilspellende roman van Renate Dorrestein: Reddende engel, gesitueerd in en rond een eeuwenoude hoeve in de heuvels van Zuid-Limburg.

Een jonge vrouw komt door een noodlottig ongeval om het leven. Twee jaar later arriveert een andere vrouw onwetend op de plek des onheils. Terwijl zij per ongeluk achter allerhande geheimen komt, wordt haar eigen leven er niet zekerder op.

‘Ik had in Alicia’s bed geslapen, ik had in haar gebarsten spiegel gekeken. Er bestond vast wel een naargeestig sprookje waarin het niet goed met je afliep als je dat deed.’

Reddende engel is een spannende psychologische roman over naastenliefde, eigenbelang en het verlangen ergens bij te horen. Een roman in de traditie van de gothic novel, waarin het altijd draait om beperkingen en begrenzingen. Hella Haasse schreef daarover: ‘Het zijn historisch gezien niet de minst begaafden onder de romancières geweest die in het ‘gotieke’ verhaal de vorm bij uitstek gevonden hebben om haar onbehagen te verwoorden. Ik geloof dat de queeste naar de eigen identiteit de kern vormt van al Renate Dorresteins romans.’