Een uitgever kan zich eigenlijk niet veroorloven een recensie te recenseren. Is hij er doorgaans al niet voor opgeleid, een grotere hindernis vormt het besef, dat de uitgever die een criticus tegen de haren instrijkt, het risico loopt

Ik wilde deze column wijden aan de volgende week te verschijnen nieuwe roman van Ronald Giphart, Lieve. Maar nu was ik gisteravond op het halve-eeuwfeest van Athenaeum Boekhandel, en daar schoten natuurlijk vele herinneringen te binnen. Te veel