Het was bij Podium de week van de grote drie. Drie grote ‘titels’, zoals dat in jargon heet. Dit trio is ook illustratief voor ons uitgavebeleid, dat we dan altijd maar weer eclectisch noemen – al is dat

Wat nou, bedacht ik net, als Wim er natuurlijk gewoon nog is, en ik mezelf belachelijk maak met een soort van In Memoriam, door hem ergens gnuivend gelezen in een donker café? Dat zou nog het aannemelijkst zijn,