Hollands Maandblad naar uitgeverij Podium

Literair tijdschrift Hollands Maandblad, in 1959 opgericht door K.L. Poll en sinds 1994 onder redactie van Bastiaan Bommeljé, gaat per heden van Uitgeverij Nieuw Amsterdam over naar uitgeverij Podium.

In de onafhankelijke literaire uitgeverij Podium vindt Hollands Maandblad een partner die sterk gemotiveerd is om bij te dragen aan de continuïteit en verdere ontwikkeling van dit toonaangevende literaire blad. In 2013 werd Hollands Maandblad door het Letterenfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds op grond van de constante kwaliteit als een der weinige literaire tijdschriften aangewezen voor subsidiëring.

Hollands Maandblad vervult als het frequentst ver­schijnende literaire tijdschrift van Neder­land een belangrijke rol in de talentontwikkeling van debutanten en jonge schrijvers (zoals Marieke Rijneveld, Bregje Hofstede en Thomas Heerma van Voss), en is het platform voor talrijke gevestigde auteurs, dich­ters en essayisten (zoals J.M.A. Biesheuvel, Eva Gerlach, Maarten ’t Hart en H.L. Wesseling). Uitgeverij Podium is gespecialiseerd in hedendaagse Nederlandse en vertaalde literatuur (van Ronald Giphart en Inge Schilperoord tot Antjie Krog en Michel Faber) alsook literaire non-fictie. Uitgever Joost Nijsen is ervan overtuigd dat de uitgave van Hollands Maandblad een impuls kan geven in acquisitie en fondsontwikkeling.

Vanouds staan geregeld Podium-auteurs in de kolommen van Hollands Maandblad, zoals Breyten Breytenbach, Ronald Giphart, Krijn Peter Hesselink, Ingmar Heytze, Willem Thies, Henk van Woerden en Kira Wuck. De verwachting is dat deze kruisbestuiving ver­der zal toenemen, zodat het tijdschrift zal bijdragen aan de positie van Podium als toonaangevende literaire uitgeverij.

Joost Nijsen: ‘Een literair tijdschrift uitgeven zie ik als een logisch bestanddeel van het literaire uitgeven. Nadat ik ooit Optima, Payola en Eisner oprichtte, jeukten mijn vingers weer. Ik voorvoel ook een kleine revival voor literaire tijdschriften, zoals het papieren boek juist bij jonge lezers in trek blijkt. Maar waarom een nieuw blad maken als zich de kans aandient zo’n onvermoeibaar en eeuwig jong tijdschrift als Hollands Maandblad te exploiteren? Het beschikt behalve over Bastiaan Bommeljé, volgens vele auteurs de beste redacteur van Nederland, over een redactieraad met Wim Brands, Beatrijs Ritsema en Gerard van Emmerik, en een al even eminent bestuur. Samen gaan we de trouwe schare abonnees gestaag uitbreiden.’

Bastiaan Bommeljé: ‘Hollands Maandblad verheugt zich bijzonder op de samenwerking met een onafhankelijke literaire uitgeverij, bestierd door een even dynamische als opgewekte uitgever, die ook nog daadwerkelijk begrijpt wat een literair tijdschrift is.’