Op initiatief van enkele prominente uitgevers en agentschap WME werd in Engeland een brainstormbijeenkomst belegd over de toekomst van de boekenindustrie, FutureBook Hack.

'Het rijwiel, dat eerst een luxe- of een plezier-artikel was, is nu het algemeen gebruiksmiddel geworden. Iedereen, die het benuttigen kan, trekt er zijn voordeel uit. Waar het rijwiel vroeger enkel diende als sportmiddel, wordt het nu gebruikt