Marketing

De kundige talige Wim Daniëls liet zich op Facebook scherp maar niet onsympathiek uit over het door hem gesignaleerde fenomeen dat auteurs steeds meer zichzelf moeten verkopen, en eigenlijk een persoonlijke ‘boekmarketeer’ nodig hebben. Ik antwoordde hem dat uitgevers als het goed is zo’n tussenschakel overbodig maken, omdat marketing juist een kernfunctie is van uitgevers (naast talent ontdekken en ontwikkelen). Daarop antwoordde hij weer dat hij niet wilde beweren dat alle uitgevers dat nalaten.

Dat zou ook dom zijn van uitgevers, zich van die taak vrijgesteld te achten. Daarbij is dat ook juist het leuke van het vak: knokken voor de boeken van je schrijvers, ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen erover horen.

Over hetzelfde thema schreef de bekende Britse agent Jonny Geller (Curtis Brown Agency) in de Bookseller van 21 maart. ‘Let’s face it, much of publishing is now marketing. It sometimes feels like it comes down to shouting with taste.

Mooi gezegd: ‘roepen met smaak’. Aandacht vragen voor je product, maar liefst wel op niveau. En slim, dat vooral.

Wat mag een auteur van zijn uitgever (en agent, als hij die heeft) verwachten in dit opzicht?

Jonny (die ik ken als agent van onze auteur Hari Kunzru) geeft vijftien tips om boven het maaiveld uit te komen. Ze zijn niet allemaal nieuw, maar hij zet ze even scherp op een rijtje. Ik vat het voor u samen:

Verzamel als uitgever gedurende ongeveer een jaar voor, tijdens en na de verschijning van een boek een groepje professionals om je heen die specifiek voor die titel met originele ideeën komen. Voorkom daarbij al te voorspelbare marketingplannetjes.

Test die ideeën bij je auteur, die instinctmatig aanvoelt of de plannen bij de geest van zijn boek passen. Geef nooit de markt de schuld, en klaag niet dat retailers hun best niet meer doen. Bescherm de auteur níet voor slecht nieuws; hij moet weten wat hij kan verwachten, ook als de resultaten tegenvallen. Hou sowieso contact met je auteur: ‘Authors hate silence.’ Laat merken dat je gelooft in zijn werk.

Verwacht niet dat je via social media veel boeken gaat verkopen. Roep over het boek zo breed mogelijk, probeer te verleiden, daag iedereen uit, irriteer mensen er desnoods mee – maar zet je er volledig voor in en laat het niet uit je vingers glippen.

Jonny’s uitdagende slot-tip: ‘If the above sounds like too much work for the book you are publishing, don’t bother publishing.

Je verkoopt via social media dan wel geen boeken, ik zal er deze column toch weer in verspreiden, al was het maar om Wim een hart onder de riem te steken.

Aan de slag maar weer!