In beschouwingen over de crisis in het boekenvak worden vaak parallellen getrokken met de neergang in de muziekindustrie (waar het nu weer wat beter zou gaan dankzij Spotify).

Tuurlijk, tuurlijk: het Polare-verhaal houdt velen bezig, en ‘streaming’ wordt een additionele vorm van lezen en exploiteren, en ja, het is jammer dat WPG de historische panden aan Singel 262 van de hand moet doen, en…

De zaal van het middelgrote theater Royal Court (Sloan Square, Londen) is stampvol. ‘Het is hier packed met beroemdheden,’ fluistert Hannah Westland, de jonge uitgeefster van Serpent’s Tail.

Raar woord eigenlijk, bloemlezing. Raar genre ook, welbeschouwd, zulke verzamelingen. In het geval van muziek worstel ik er altijd mee: waar zet ik nu in mijn kast de verzamel-cd’s met noemers als ‘zomerhits’, ‘rock-’n-roll’, ‘Aimez-vous chansons?’ en ‘Noël’?