In 2009 sprong de teller van het aantal in Nederland verkochte exemplaren van Komt een vrouw bij de dokter op een miljoen. We vroegen de prominente boekbindster Pau Groenendijk om een exemplaar van deze megaseller te beleggen met

De ene pleegde zelfmoord in 2008. De ander stierf tegen zijn wil in 2010. David Foster Wallace en Herman Franke. Beiden in het harnas gestorven. Beiden fel gekant tegen oppervlakkigheid en vrijblijvendheid in literatuur & samenleving.