Boekiewoekie

Ja, aan het lezen van boeken wordt minder tijd besteed. Ja, de economische crisis veroorzaakt blauwe plekken op de huid van de boekenbranche. Ja, er zal steeds meer digitaal gelezen worden en daar verdienen schrijvers, uitgevers en boekverkopers te weinig aan. Maar toch, steeds als je vreest dat het boek zijn beste tijd gehad heeft, duiken er berichten op die op het tegendeel duiden. Neem Brazilië, waar de regering bekendmaakte dat criminelen in aanmerking komen voor strafvermindering als ze lezen (voor elk gelezen boek vier dagen eerder de bajes uit). Men verwacht dat het lezen van boeken een positief effect heeft op de menselijke ontwikkeling van de gevangenen. ‘Criminelen die gelezen hebben zullen de gevangenis verlicht verlaten met een bredere visie op de wereld,’ meent een projectleider.

In België zag je deze ontwikkeling ook al opkomen, toen een pleger van een verkeersdelict verplicht werd Van der Heijdens hartverscheurende roman Tonio te lezen. Wat een uitstekende gedachte, het boek maatschappelijk in te zetten, in deze gevallen als instrumentarium voor moreel herstel.

Nog optimistischer werd ik van uitspraken van Dave Eggers in een interview met Maartje Somers van NRC Handelsblad. Ik vind ze zo mooi dat ik mijn column ermee afsluit, met mijn allerbeste wensen voor een heerlijke zomer vol boekiewoekie. Zelf reis ik met uw welnemen nu af voor een paar weken lezen en schrijven in warmere streken.

Eggers: ‘Ik ben dus zelf diep verwikkeld in de toekomst van het echte, fysieke boek. En ik denk dat daar altijd toekomst voor zal zijn. Mensen krijgen er genoeg van om alles via een scherm te ervaren. Papier wordt een exotische afwisseling – raar, maar waar. Bovendien veranderen digitale formats nog steeds, en zullen mensen er ook genoeg van krijgen steeds hetzelfde te moeten kopen in een andere vorm (…). Ten slotte denk ik dat als uitgevers investeren in de kwaliteit en schoonheid van een boek, mensen daarvoor zullen kiezen (…). In de VS zie je nu dat sommige uitgevers meer en meer aandacht besteden aan het fysieke aspect van een boek, aan de schoonheid ervan. Dat heeft een renaissance in het vak van boekverzorging teweeggebracht die erg vreugdevol is om te zien.

Joost Nijsen