41 Jan Zandbergen (-)samensteller Pikorde HP/De Tijd Stotterende societyreporter. Rat van de gracht. Schreef al decennia geen echt artikel maar camoufleert zijn neergang door zo veel mogelijk te ogen en te ruiken naar het uitgestorven type gekreukteregenjasverslaggever. Mag voor HP/De