Etienne van Heerden

Etienne van Heerden

Etienne van Heerden (1954) is een van de grote hedendaagse auteurs van Zuid-Afrika. Hij debuteerde in 1978 met de roman Matoli en heeft inmiddels een tiental boeken op zijn naamstaan. Zijn werk wordt over de hele wereld vertaald en gelezen. Van Heerden is als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Kaapstad. Hij ontving onder meer de WA Hofmeyr-prijs en de Hertzog-prijs.

Uitgaven van Etienne van Heerden

Etienne van Heerden
E-book
Etienne van Heerden
E-book