Vlam in de sneeuw / The Times

Een universeel verhaal over de ups en downs van een hartstochtelijke verhouding, even helder als poëtischbeschreven.