Vlam in de sneeuw / NRC

Schitterende briefwisseling. Deze brieven [zijn] bij vlagen een prachtige roman over de onuitsprekelijkheid van liefde.'