Max, Mischa & het Tet-offensief / de Volkskrant

Een verhaal dat je meesleurt, doet zwoegen en ontredderd dan wel geïmponeerd achterlaat. En o ja, het telt 1.232 pagina's.