De veertig van Heytze / Meander Magazine

Vlot, persoonlijk, vaak ludiek en zelfs een tikkeltje baldadig, maar altijd met veel kennis van zaken geschreven (...) Wat zijn 'gewone' bloemlezingen dan eigenlijk dor en droog.