D / de Volkskrant

Een prachtig sprookje voor kinderen. [..]D vinkt de meeste van de 31 vakken af van de morfologie van het sprookje, zoals opgesteld in 1928 door Vladimir Propp. D is ook een kostelijke parabel voor gróte mensen, levend in een wereld waarin een vreemdeling geen verrijking maar een bedreiging is.