Brood / Hollandse Media Combinatie

In korte hoofdstukjes, in staccato zinnen die klinken als mitrailleurschoten, doet de anonieme jongen verslag van de ontwikkelingen in zijn land. (...) In zijn vorige boeken schreef Peeters vaak over menselijke wreedheid. Dit keer is het niet de mens, maar zijn onontkoombaar lot dat wreed is. ****