Alle problemen begonnen met Van Riebeeck / Spectrum

Zijn fascinerende boek biedt een aanzet om het raciaal-etnische begrip 'stamverwantschap' verder te bevragen en de Nederlandse koloniale geschiedenis in een bredere context te plaatsen van Europese koloniale bezetting en de ontwikkeling van multiculturele samenlevingen in Zuidelijk Afrika.