Wij, het schuim / De Groene Amsterdammer

Caro Van Thuyne's verhalen bieden een weldadige vreemdheid, een ontregelend en enthousiasmerend teveel aan betekenis.