Weerwater / Wegener Dagbladen

By Theo Hakkert

Typerende, vlotte stijl met grimmige randen. (...) En dan dat einde van de roman, heel goed. Dat is even logisch als verrassend. Niet verklappen. Zelf lezen. En ervan genieten.