Vuurpijlen vangen / Frankfurter Allgemeine Zeitung

De verhalen in Vuurpijlen vangen zijn zo krachtig, onverbloemd verteld, intens en meedogenloos, dat het de lezer vaak zal duizelen.