Verrassing / De Standaard der Letteren

Verrassing bevat een veertigtal verhalen en geeft andermaal blijk van het bovengemiddelde talent, de flegmatieke humor, de compromisloze verbeelding en de dwingende vertelstijl van Etgar Keret.