Toondoof / Trouw

Hesselink verkent de grenzen van het zelf, het tastbare, het fysieke, maar ook het ongrijpbare. (...) Zijn spreektalige regels zijn kalm en licht, met daardoorheen soms een milde humor geweven.