Opstaan in het Lloyd Hotel / Spraakmakers

Een verademing in een tijd waarin we vergeten dat politici ook mensen zijn.