Mijn fantomen / De Morgen

Het knappe aan Mijn fantomen is hoe Riley je als lezer de indruk geeft dat je extra uitleg krijgt bij een levenshistorie die een ander al verteld heeft. (...) Riley schrijft scherp en legt haar personages daarbij vaak gevatte dialogen in de mond.