Max, Mischa & het Tet-offensief / De Standaard der Letteren

Door zijn magnetiserende schrijfstijl, zijn absurde humor, zijn maatschappelijke betrokkenheid, de vele verwijzingen en gulle vormexperimenten is Harstad een van de interessantste schrijvers van deze tijd. *****