M. De man van de voorzienigheid / het Parool

Een even indrukwekkend als huiveringwekkend epos.