Het waanzinnige van sneeuw / Het Parool

Volstrekt origineel en overtuigend.