Het vogelalfabet / Elle

Naudés koele stijl is indringend.