Het boek van wonderlijke nieuwe dingen / VPRO gids

De liefde resoneert (...) tussen elke regel. Ondanks het fantastische uitgangspunt en de algemene goeiigheid van de naïeve Osianen, leest The Book Of Strange New Things als een ode aan de menselijke veerkracht en onlosmakelijke banden die door de liefde gesmeed worden.