Finse meisjes / De Groene Amsterdammer

By Piet Gerbrandy

Het is duidelijk dat Kira Wuck een eigen stem heeft.