Een steen openvouwen / De Groene Amsterdammer

By Piet Gerbrandy

Of het nu komt doordat Alexis de Roode een nieuw terrein heeft aangeboord of doordat zijn dichterschap gewoon gerijpt is, in elk geval is 'Een steen openvouwen', zijn vierde bundel, een wonder van trefzekerheid.