De wake / Trouw

Jonge hond Giphart is volwassen geworden, ernstiger. Geestig en soepel formuleren kan hij nog steeds. (...) Het beste uit zijn vroegere werk gecombineerd met een nieuw, ernstiger soort schrijverschap. Dat maakt dat De wake leest als een soort revival, gelouterd en beter.