De ommelanden / NRC

Een tweevoudig aangrijpend verhaal, dat een even weerbarstig als optimistisch einde kent.