De lezer is niet dood / Vrij Nederland

By Jeroen Vullings

Een behaaglijke stelling waar geen lezer het mee oneens kan zijn. (...) Boogers heeft een allerindividueelste stem, roffelend hoorbaar.