De aanloopman / Dagblad van het Noorden & Leeuwarder Courant

Wat als een psychologische familieroman begon, verandert in een horrorsprookje waarmee De Jong de Netflix-serie Stranger Things in herinnering roept.