Alles begint en eindigt met familie / NRC

Ze schrijft onder meer openhartig en roerend over haar vader, die vorig jaar overleed. Hij gaf haar, als seculiere moslim, de gelegenheid iets van zichzelf te maken zonder haar familie te hoeven opgeven.