Alle verhalen / Vrij Nederland

Zien is voldoende om de tragiek te vangen die alles en iedereen in deze sublieme verzamelde verhalen overstijgt.