Alle verhalen / de Volkskrant

Schijnbaar terloopse maar veelzeggende observaties verraden het vakmanschap van de jonge auteur. ****