Jan Wagner

Jan Wagner (1971) won met zijn poëziebundel Regentonvariaties als eerste dichter ooit de prestigieuze Preis der Leipziger Buchmesse. Sindsdien werden in Duitsland meer dan dertigduizend exemplaren van deze dichtbundel verkocht. Eerder publiceerde hij een zestal dichtbundels en werd hij meerdere malen bekroond.