'Je staat in de krant!' Dat was vroeger wat. In de krant staan. In een dag- of weekblad. Voor veel mensen voltrekt de wereld zich al lang elders. Ik hoorde net een gesprek met een meisje wier blog

Wat er gebeurt is dit. Ik wil de lezer (bent u dat? aanhoudend welkom!) niet steeds met ronkende promospeak opzadelen. Uitgevers horen bewakers te zijn van de taal, maar wat we feitelijk doen is die taal verarmen