Oké, er heerst zowel vorst als recessie, iedereen heeft griep, de winkels zijn leeg, het vertrouwen in de overheid is tot een dieptepunt gedaald (en voeg daar de banken en spoorwegen aan toe), en iedereen hangt aan de

Wonderlijk artikel jongstleden zaterdag van de ervaren criticus Jaap Goedegebuure, in het doorgaans even onderhoudende als gedegen ‘Letter & Geest’-katern van dagblad Trouw.