bestseller.nl

Uit alle hoeken en gaten komen boekenmuisjes tevoorschijn die snel nog een hapje willen nemen van de slinkende boekenkaas. Jongste voorbeeld is een werkelijk hartverwarmend initiatief van de Media Groep Limburg, uitgever van Limburgse kranten. ‘De tijd van het publiceren van een boek via een traditionele boekenuitgever of het compleet zelf doen ligt achter ons,’ juichen de oprichters van de nieuwe ‘online boekenuitgeverij’ Mijnbesteller.nl.
‘De schrijver zit zelf aan het stuur, bepaalt wat de prijs en zijn winstmarge zijn en waar zijn boek wordt verkocht.’ Hij krijgt ook nog eens de helft van de winst, gespecificeerd als ‘50% van de variabele winst, dat is ca. 30% van de omzet’.
Heeft u behoefte om weer eens pijn in uw buik te krijgen van het lachen? Lees dan de website eens grondig door. Een voorproefje. Het geniale concept komt erop neer dat je je manuscript kunt mailen (niet geaccepteerd echter worden ‘negatieve, opruiende en/of haatzaaiende teksten’), waarna exemplaren geprint worden, mocht er althans iets verkocht zijn. Mijnbestseller.nl houdt 50% van de netto-opbrengst, onder andere vanwege de ‘salariskosten’… maar levert geen redactie. Dat nadeel wordt gepresenteerd als een voordeel: ‘Bij ons geen redactie die bepaalt hoe jouw boek moet zijn geschreven!’ Ook over verkoop heeft Mijnbestseller.nl een fascinerende opvatting. De ‘uitgekiende marketingmogelijkheden’ die aan de schrijver worden geboden blijken te bestaan uit de mogelijkheid om zijn eigen weblog te vullen, zijn social media te benutten en zelf nieuwsbrieven te schrijven. Tegen ‘een lage prijs’ mag de auteur ‘een mooi, trendy, dubbelzijdig full color visitekaartje’ bestellen. Aan presentaties werkt Mijnbesteller.nl ook mee: je kunt via de site heel handig een checklist downloaden voor het organiseren van je eigen presentatie.
‘Zo moet het schrijven anno nu zijn,’ vindt de Media Groep Limburg. De schrijver zelf mag ook de winkelprijs bepalen, desnoods heel erg laag! Mijnbestseller.nl brengt dan wel voor geleverde diensten ‘minimaal 3 euro’ per boek in rekening. ‘Die moet anders gaan we wel heel snel failliet,’ piepen de muisjes in het voorhuis. ‘Wij gaan pas verdienen als jij boeken verkoopt.’ Als ik het goed begrijp gaan ze ook pas wat doen als ‘jij boeken verkoopt’ (lees: de printer aanzetten; de kosten daarvan gaan natuurlijk eerst van de omzet af voor deze met de auteur gedeeld kan worden).
De auteur op zijn beurt gaat pas verdienen als er boeken verkocht worden, en dat kan hij bevorderen door zijn eigen boeken af te nemen. Omdat hij uiteindelijk ‘ca. 30% van de omzet’ ontvangt, krijgt hij volgens Mijnbestseller.nl feitelijk 30% korting op de aanschaf van zijn eigen boek.
Wauw. En alsof Mijnbestseller.nl de aspirant-auteurs al niet genoeg verwent, is er de genadeklap, die kers op de taart waardoor ‘de traditionele boekenuitgeverij’ in een klap overbodig zal zijn. Mocht er onverhoopt niets verkocht worden, dan is er voor de auteur altijd nog ‘een leuke attentie’: ‘We belonen de schrijvers van het eerste uur met een gratis exemplaar van hun eigen boek.’
Volgende week over een echte oplossing voor uitgevers en boekverkopers. Denk vast na of u heel rijke mensen kent.