Uitgevers, boekverkopers, schrijvers en andere partijen verbonden aan de handel in het boek, zijn er dit jaar ondanks sombere voorspellingen nog goed afgekomen. De cijfers van de boekenmarkt als geheel doen althans niet vermoeden dat onze branche in grote problemen

Jaarlijks worden grote literaire prijzen toegekend voor het beste boek van het verstreken jaar. Op de jury’s en hun keuzes wordt steevast gemopperd, maar zelfs die literaire twisten leveren een positieve bijdrage aan het spel, dat een uitstekend doel dient: