Krakend koud is het buiten. Met de weersvoorspelling van nu, is het op maandag 1 februari aanstaande lente in hooguit het aanbod van voorjaarstitels op ‘Vers voor de Pers’. Spannend, wat daar weer voor moois aangekondigd zal worden. Als het

Zoals een goede dominee in de gaten houdt wie er in zijn gemeente steun nodig heeft in barre dagen, zo volg je als uitgever nauwlettend voor- en tegenspoed in de auteursstal. Sommigen worden in werk of gezondheid geplaagd door tegenslag,