Op het omslag hebben we, om de lezer op het goede been te zetten, een stickertje met de vermelding EXPLICIETE ROMAN geplakt. U denkt nu: ‘Jaja Joost, ga jij maar weer lekker even een boekje hypen. Komt zeker één gewaagde

‘Wat een bizar sterke bundel,’ zei ik tegen Ingmar, voorafgaand aan de klankrijke presentatie van Utrecht voor beginners, afgelopen zondag. ‘Als Podium al niet op het omslag stond, zou ik je smeken het te mogen uitgeven.’ Ingmar is

Ik heb een schilder gekend die bij de galeriebezoekers geliefd was vanwege zijn fijne tekeningen en gouaches, maar zelf vooral waarde hechtte aan zijn grote olieverfdoeken, kolossale werken in soms heftige groentinten opgezet. Tot zijn verdriet kwamen op die laatste