Vlak voor haar vakantie dook een van onze medewerkers nog even een grote boekhandel in, op zoek naar een lekker boek voor zichzelf maar ook, nu ze er toch rondliep, speurend naar recente Podium-uitgaven, zoals de hier laatst nog uitvoerig

Een internationaal georiënteerde uitgeverij als Podium krijgt voortdurend via scouts, agenten en buitenlandse uitgevers manuscripten toegespeeld. Het is en blijft een moeilijk kunstje om uit deze almaar voortgaande stroom de auteurs op te pikken wier werken overlevingskans hebben in de