Een dozijn auteurs, waaronder twee van Podium, sloten de Boekenweek af met optredens in Schiedam. Schiedam? Schiedam. Voor een Amsterdammer iets in-de-buurt-van-Rotterdam-achtigs. Tevoren vraag je je af of daar dan wel honderd lezers te vinden zijn. En dan wist ik

Zoals iemand elders al opmerkte, zou je verwachten dat het ouderdomsthema van deze Boekenweek vertaald zou worden in een ode aan de ouderdom. Op het Bal merkte je daar niks van, door alles heen schemerde vooral een melancholiek gevoel over

In de jaren tachtig kreeg ik als student Nederlands het universiteitsblad Folia in de bus. Ik las het altijd geïnteresseerd even door, zij het niet zonder schaamtevolle herinnering aan het interview dat Ad Fransen me bij mijn intree aan de